STEM BAJKA

O projektu

Korisnici

Moduli

Najaktivnija STEM udruga iz Ogulina, Društvo pedagoga tehničke kulture Ogulin, u suradnji s partnerima Sveučilište u Rijeci, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Gospića, Gačanka Otočac, Udruga za razvoj zajednice, kreativno i umjetničko izražavanje i ekologiju "Sunce", Grad Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin i Zavičajni muzej Ogulin pokreće projekt STEM BAJKA, kao zajedničku platformu za jačanje kapaciteta OCD-ova te pripremu i provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a.

Provedbom EP1 Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a provest će se specijalizirani edukativni programi usmjereni na jačanje nedostatnih kompetencija OCD-ova i njihovih članova, uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i samo na razini specifične skupine poput djece i mladih.

Provedbom EP2 Razvoj inovativno interaktivnog programa STEM BAJKA nakon održanih edukacija i usvajanja primjera dobre prakse OCD-ovi u suradnji s parterima će razviti dva stalna STEM postava koji će biti dostupni djeci i mladima, obrazovnim ustanovama, OCD-ovima i šire te tako uvelike pridonijeti popularizaciji STEM-a. Opremit će se prostori javne ustanove i JLS-a, koji su sada neiskorišteni i neopremljeni, a koji će koji će omogućiti nastavak i razvijanje novih programa radi popularizacije STEM-a. Edukativnoznanstvenom predstavom popularizirat će se STEM aktivnosti kod djece i mladih.

Provedbom EP3 Razvoj i provedba programa STEM BAJKA OCD-ovi i njihovi članovi, treneri, implementacijom novo usvojenih znanja i vještina provest će u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji niz radionica iz STEM područja (fizika, kemija, biologija, geologija, informatika, elektrotehnika, strojarstvo, robotika, politehnika, matematika), a koji su STEM interpretacija Ogulina Zavičaja bajki za krajnju skupinu a koje će rezultirati popularizacijom STEM-a kod šire populacije. Treneri će nastaviti s prenošenjem znanja i vještina drugim OCD-ovima i volonterima.

Provedbom EP4 Razvoj i provedba programa STEM BAJKA na lokalnog razini OCD-ovi će provedbom lokalnih STEM festivala obuhvatiti aktivnosti obrade tema iz 10 STEM područja uz praktične primjere i sudjelovanje polaznika u obradi teme i aktivnosti promocije STEM područja uz sudjelovanje polaznika u praktičnim vježbama (pokusima) iz 10 STEM područja. STEM influencer provest će online prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima, a provest će se i snimanje i distribuiranje podcast emisije.

Krajnji korisnici ovog projekta su djeca osnovnoškolske dobi od 6 do 15 godina polaznici radionica STEM modula, volonteri od 7 do 77 godina, odgojno-obrazovni djelatnici koji će biti educirani od strane educiranih trenera OCD-a, opća populacija, kreatori javnih politika na lokalnoj i regionalnoj razini (JLP(R)S) te lokalna zajednica u cjelini.

 

Za djecu od 6 do 15 godina provest će se 10 Modula iz 10 STEM područja u Ogulinu (fizika, kemija, biologija, geologija, informatika, elektrotehnika, strojarstvo, robotika, politehnika, matematika od kojih svaki modul ima 8 radionica od 40 sati – minimalno 10 djece po modulu) - ukupno 80 radionica.

MODULI (S) FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, GEOLOGIJA,, MODUL (T) INFORMATIKA, MODULI (E) ELEKTROTEHNIKA, STROJARSTVO, ROBOTIKA, POLITEHNIKA, MODUL (M) MATEMATIKA održat će se u trajanju od 40 sati, kroz 8 radionica, krajnji korisnici su osobe od 6-15 godina, najmanje 10 korisnika. Voditelj radionica je educirani trener član OCD-a Prijavitelja (VSS, odgovarajuće stručne spreme) u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, Centra za razvoj civilnog društva. Teme radionica bit će STEM interpretacija bajki, interpretacija Ogulina zavičaja bajki, a prema navedenim područjima.

 

MODUL (S) BIOLOGIJA i MODULI (E) ROBOTIKA i POLITEHNIKA održat će se u trajanju od 40 sati, kroz 8 radionica, krajnji korisnici su osobe od 6-15 godina, najmanje 10 korisnika. Voditelj radionica je educirani trener član OCD-a Prijavitelja (VSS, odgovarajuće stručne spreme) u prostorima partnera Zajednice tehničke kulture Grada Gospića i Udruge Gačanka. Teme radionica bit će STEM interpretacija bajki, interpretacija Ogulina zavičaja bajki, a prema navedenim područjima.

 

Provest će se dvije edukacije za jačanje kapaciteta OCD-a Provoditelja i Partnera, edukacija volontera, pet studijskih putovanja, opremljeni prostori partnera i postavljen stalni vanjski STEM postav, osam putovanja u Ogulin za krajnje korisnike s područja Gospića i Otočca, objave na društvenim mrežama od strane STEM influencera, snimanje i distribuiranje podcast emisija, izvedene četiri predstave STEM bajka, održana tri STEM festivala.

philosophy_01-1
philosophy_01-2
philosophy_01-3
philosophy_01-4
philosophy_01-5
philosophy_01-6
STEM BAJKA

O projektu

 

Broj Ugovora: UP.04.2.1.10.0025

 

Vrijednost projekta: 2.432.399,13 HRK.

Trajanje projekta: 24 mjeseca (od 30.12.2020. do 30.12.2022.)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt je izrađen u sklopu programa OCD Inkubator Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr