STEM BAJKA

Partneri

Predstavljamo partnere koji sudjeluju u našem projektu

SVEUČILIŠTE U RIJECI

UDRUGA ZA RAZVOJ ZAJEDNICE,KREATIVNO I UMJETNIČKO IZRAŽAVANJE I EKOLOGIJU SUNCE
HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE


GRAD OGULIN
ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA GOSPIĆA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OGULIN

UDRUGA "GAČANKA" OTOČAC

ZAVIČAJNI MUZEJ OGULIN