U sklopu projekta STEM bajka adaptiran je prostor vanjskog STEM bajka trajnog postava inovativnog i interaktivnog sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a.  Radi postavljanja vanjskog STEM BAJKA trajnog postava inovativnog i interaktivnog sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a adaptiran je prostor Parka izviđača u Ogulinu, u vlasništvu Partnera Grad Ogulin, a gdje su postavljenje instalacije Živa karta spiljskog sustava i Crtić Vrrtić Regoč Stalni postav predstavlja STEM interpretaciju branda Ogulin zavičaj bajke i inovativno je interaktivan za krajnju skupinu i ostalu populaciju.


ĐULA – MEDVEDICA  

spiljski sustav 

Špiljski sustav Đulin ponor-Medvedica nalazi se ispod grada Ogulina. Špiljski sustav ima tri glavna ulaza: Đulin ponor, špilja Medvedica i jama Badanj. Prvi dio špiljskog sustava čini labirint kanala između Đulinog ponora i ulaznih dijelova špilje Medvedice čiji je ulaz udaljen 310 m od ulaza Đulinog ponora. Geolog Josip Poljak davne je 1935. godine desnim kanalom Đulinog ponora došao u dvoranu koja se zove Poljakova dvorana, a koja spaja Đulin ponor s ostalim dijelovima sustava i špiljom Medvedicom. Lijevi kanal vodi do drugog (jamskog) ulaza – Badanj. Zbog specifičnih zidova vrtložnog oblika, tzv. vrtložnih puževa, koji imaju neobičan oblik „mekih“, zaobljenih, spiralnih i bubrežastih površina, dio kanala se naziva i Impresionistički kanal. Špiljski sustav krase raznoliki sedimenti u obliku siga, šljunaka, pijesaka i glina. Glavni utjecaj na njihovo stvaranje ima voda koja oblikuje različite špiljske oblike. Zbog nedostatka svjetla u špiljama nema biljaka pa zato špiljske životinje bolje iskorištavaju energiju i unesenu hranu. Od faune, u špiljskom sustavu Đula-Medvedica utvrđeno je više vrsta, a neki od njih su ogulinska špiljska spužvica, čovječja ribica, ogulinska puzavica, pauci, kornjaši, vodenbabura, šišmiši, špiljski sljepušci itd. 


OGULINSKA ŠPILJSKA PUZAVICA 

Dendrocoelum subterraneum 

Špiljska životinja iz razreda virnjaka, bez pigmenta, živi na dnu podzemnih vodotoka. Endem je ogulinskog područja – jedino nalazište je špiljski sustav Đula – Medvedica. 


OGULINSKA ŠPILJSKA SPUŽVICA 

Eunapius subterraneus 

Endemska vrsta šireg područja Ogulina. Na podzemni život je prilagođena time što nema obojenosti, a hrani se filtriranjem vode. 


ČOVJEČJA RIBICA 

Proteus anguinus 

Vodozemac, jedini pravi podzemni kralješnjak Dinarida. Prilagođena je životu u mraku, zakržljalih očiju prekrivenih kožom i tijelom bez pigmenta. 


TANKOVRATI PODZEMLJAR 

Leptodirus hochenwartii 

Podzemni kukac koji je ime dobio po dugačkom, tankom vratu. Pronađen je i opisan 1832. godine kao prva podzemna životinja. 

 


 DUGOKRILI PRŠNJAK 

Miniopterus schreibersii 

Vrsta šišmiša koji migrira sezonski pri čemu prelazi i do 100 km. Lovi male noćne leptire, 

ponekad dvokrilce i zlatooke. 

 


JUŽNI POTKOVNJAK 

Rhinolophus euryale 

Vrsta šišmiša koja je ime dobila po velikoj kožastoj tvorevini oko nosa u obliku potkove. Ona im služi za glasanje i omogućava da proizvode zvukove vrlo visokih tonova (frekvencija) koje ljudi ne mogu čuti.